مشخصات

کارخانه-محل تحویل گروه صنعتی شکفته
سایز ناودانی 12
وزن شاخه (kg) 49
طول شاخه (m) 6
واحد کیلوگرم

ناودانی 12 شکفته

دسته بندی ناودانی
گارانتی
برند گروه صنعتی شکفته
انتخاب واحد
حداقل خرید : 1
حداکثر خرید : 5000
قیمت