مشخصات

کارخانه-محل تحویل گروه صنعتی شکفته
سایز ناودانی 14
وزن شاخه (kg) 192
طول شاخه (m) 12
واحد کیلوگرم

ناودانی 14 شکفته

دسته بندی ناودانی
گارانتی
برند گروه صنعتی شکفته
انتخاب واحد
حداقل خرید : 1
حداکثر خرید : 5000
قیمت