مشخصات

کارخانه-محل تحویل گروه صنعتی شکفته
سایز ناودانی 16
وزن شاخه (kg) 85
طول شاخه (m) 6
واحد کیلوگرم

ناودانی 16 شکفته 6

دسته بندی ناودانی
گارانتی
برند گروه صنعتی شکفته
انتخاب واحد
حداقل خرید : 1
حداکثر خرید : 5000
قیمت