مشخصات

کارخانه-محل تحویل ناودانی اسپیرال
سایز ناودانی 5
وزن شاخه (kg) 24
طول شاخه (m) 6
واحد کیلوگرم

ناودانی 5 اسپیرال

دسته بندی ناودانی
گارانتی
برند اسپیرال
انتخاب واحد
حداقل خرید : 1
حداکثر خرید : 5000
قیمت