مشخصات

کارخانه-محل تحویل فایکو
سایز ناودانی 18
وزن شاخه (kg) 225
طول شاخه (m) 12
واحد کیلوگرم

ناودانی 18 فایکو

دسته بندی ناودانی
گارانتی
برند فایکو
انتخاب واحد
حداقل خرید : 1
حداکثر خرید : 5000
قیمت