مشخصات

سایز نبشی (cm) 3
ضخامت (mm) 3
طول شاخه (m) 6
واحد کیلوگرم
کارخانه-محل تحویل ظهوریان

نبشی  3*30*30 ظهوریان  6 متری

دسته بندی نبشی
گارانتی
برند ظهوریان
انتخاب واحد
حداقل خرید : 1
حداکثر خرید : 5000
قیمت