مشخصات

سایز نبشی (cm) 5
ضخامت (mm) 5
طول شاخه (m) 6
واحد کیلوگرم
کارخانه-محل تحویل ظهوریان

نبشی  5*50*50 ظهوریان  6 متری

دسته بندی نبشی
گارانتی
برند ظهوریان
انتخاب واحد
حداقل خرید : 1
حداکثر خرید : 5000
قیمت