مشخصات

کارخانه محل تحویل کارخانه اصفهان
سایز (inch) " ۱
ضخامت (mm) 2
وزن شاخه (kg) 9.3
طول شاخه (m) 6
سایز(mm) 33.4

" ۱

دسته بندی لوله صنعتی
گارانتی
برند کارخانه اصفهان
انتخاب واحد
حداقل خرید : 1
حداکثر خرید : 5000
قیمت