مشخصات

کارخانه محل تحویل کارخانه اصفهان
سایز (inch) "۱/۱.۴
ضخامت (mm) 2
وزن شاخه (kg) 11.69
طول شاخه (m) 6
سایز(mm) 42.2

"۱/۱.۴

دسته بندی لوله صنعتی
گارانتی
برند کارخانه اصفهان
انتخاب واحد
حداقل خرید : 1
حداکثر خرید : 5000
قیمت