مشخصات

کارخانه محل تحویل تهران
دسته بندی رده 40
سایز (inch) " ۱.۲
ضخامت (mm) ۲/۷۷
وزن شاخه (kg) ۷/۵
طول شاخه (m) 6
هر قطر بیرونی ۲۱/۳

1.2"

دسته بندی لوله مانیسمان
گارانتی
برند تهران
انتخاب واحد
حداقل خرید : 1
حداکثر خرید : 5000
قیمت