مشخصات

کارخانه محل تحویل تهران
دسته بندی رده 40
سایز (inch) " ۱
ضخامت (mm) ۳/۳۸
وزن شاخه (kg) 14
طول شاخه (m) 6
هر قطر بیرونی ۳۳/۴

" ۱

دسته بندی لوله مانیسمان
گارانتی
برند تهران
انتخاب واحد
حداقل خرید : 1
حداکثر خرید : 5000
قیمت