مشخصات

کارخانه محل تحویل تهران
دسته بندی رده 40
سایز (inch) "۱/۱.۴
ضخامت (mm) ۳/۵۶
وزن شاخه (kg) 18
طول شاخه (m) 6
هر قطر بیرونی ۴۲/۲

"۱/۱.۴

دسته بندی لوله مانیسمان
گارانتی
برند تهران
انتخاب واحد
حداقل خرید : 1
حداکثر خرید : 5000
قیمت