مشخصات

کارخانه محل تحویل تهران
دسته بندی رده 40
سایز (inch) "۱/۱.۲
ضخامت (mm) ۳/۶۸
وزن شاخه (kg) 22
طول شاخه (m) 6
هر قطر بیرونی ۴۸/۳

"۱/۱.۲

دسته بندی لوله مانیسمان
گارانتی
برند تهران
انتخاب واحد
حداقل خرید : 1
حداکثر خرید : 5000
قیمت