مشخصات

کارخانه محل تحویل تهران
دسته بندی رده 40
سایز (inch) " ۳
ضخامت (mm) ۵/۴۹
وزن شاخه (kg) 64
طول شاخه (m) 6
هر قطر بیرونی ۸۸/۹

" ۳

دسته بندی لوله مانیسمان
گارانتی
برند تهران
انتخاب واحد
حداقل خرید : 1
حداکثر خرید : 5000
قیمت