مشخصات

کارخانه محل تحویل تهران
دسته بندی رده 40
سایز (inch) " ۴
ضخامت (mm) ۶/۰۲
وزن شاخه (kg) 93
طول شاخه (m) 6
هر قطر بیرونی ۱۱۴/۳

" ۴

دسته بندی لوله مانیسمان
گارانتی
برند تهران
انتخاب واحد
حداقل خرید : 1
حداکثر خرید : 5000
قیمت