مشخصات

کارخانه محل تحویل تهران
دسته بندی رده 80
سایز (inch) " ۳.۴
ضخامت (mm) ۳/۷۳
وزن شاخه (kg) 13
طول شاخه (m) 6
هر قطر بیرونی ۲۶/۷

لوله " ۳.۴

دسته بندی لوله مانیسمان
گارانتی
برند تهران
انتخاب واحد
حداقل خرید : 1
حداکثر خرید : 5000
قیمت