مشخصات

کارخانه محل تحویل تهران
دسته بندی رده 80
سایز (inch) "۱/۱.۴
ضخامت (mm) ۴/۸۵
وزن شاخه (kg) 26
طول شاخه (m) 6
هر قطر بیرونی ۴۲/۲

لوله "۱/۱.۴

دسته بندی لوله مانیسمان
گارانتی
برند تهران
انتخاب واحد
حداقل خرید : 1
حداکثر خرید : 5000
قیمت