مشخصات

کارخانه محل تحویل تهران
دسته بندی رده 80
سایز (inch) "۱/۱.۲
ضخامت (mm) ۵/۰۸
وزن شاخه (kg) 32
طول شاخه (m) 6
هر قطر بیرونی ۴۸/۳

لوله "۱/۱.۲

دسته بندی لوله مانیسمان
گارانتی
برند تهران
انتخاب واحد
حداقل خرید : 1
حداکثر خرید : 5000
قیمت