مشخصات

کارخانه محل تحویل تهران
دسته بندی رده 80
سایز (inch) "۲/۱.۲
ضخامت (mm) ۷/۰۱
وزن شاخه (kg) 68
طول شاخه (m) 6
هر قطر بیرونی ۷۳

لوله "۲/۱.۲

دسته بندی لوله مانیسمان
گارانتی
برند تهران
انتخاب واحد
حداقل خرید : 1
حداکثر خرید : 5000
قیمت