مشخصات

کارخانه محل تحویل اصفهان
سایز (inch) "۱/۱.۴
ضخامت (mm) ۲.۵
وزن شاخه (kg) ۱۶.۳
طول شاخه (m) 6
سایز(mm) ۴۲.۲

لوله "۱/۱.۴

دسته بندی لوله گالوانیزه
گارانتی
برند کارخانه اصفهان
انتخاب واحد
حداقل خرید : 1
حداکثر خرید : 5000
قیمت