مشخصات

کارخانه محل تحویل تهران
نام محصول رابط ۲۰ سانتی
واحد عدد

رابط ۲۰ سانتی

دسته بندی لوازم داربست
گارانتی
برند تهران
قیمت