مشخصات

کارخانه محل تحویل مهیار اردبیل
برند کارخانه ذوب آهن مهیار اردبیل
سایز 10
وزن شاخه (kg) ۷.۵
طول (m) 12
آنالیز
حالت شاخه آجدار
واحد کیلوگرم

10 مهیار اردبیل

دسته بندی میلگرد آجدار
گارانتی
برند ذوب آهن مهیار اردبیل
انتخاب واحد
حداقل خرید : 1
حداکثر خرید : 5000
قیمت