مشخصات

کارخانه محل تحویل مهیار اردبیل
برند کارخانه ذوب آهن مهیار اردبیل
سایز 18
وزن شاخه (kg) 0
طول (m) 12
آنالیز
حالت شاخه آجدار
واحد کیلوگرم

18

دسته بندی میلگرد آجدار
گارانتی
برند ذوب آهن مهیار اردبیل
انتخاب واحد
حداقل خرید : 1
حداکثر خرید : 5000
قیمت