مشخصات

کارخانه محل تحویل سمنان
برند کارخانه نورد گرم سمنان
سایز 8
وزن شاخه (kg) ۴.۵۹۸
طول (m) 12
آنالیز
حالت شاخه آجدار
واحد کیلوگرم

8

دسته بندی میلگرد آجدار
گارانتی
برند آجدار نورد گرم سمنان
انتخاب واحد
حداقل خرید : 1
حداکثر خرید : 5000
قیمت