مشخصات

کارخانه محل تحویل سمنان
برند کارخانه نورد گرم سمنان
سایز 10
وزن شاخه (kg) ۷.۱۸۸
طول (m) 12
آنالیز
حالت شاخه آجدار
واحد کیلوگرم

10

دسته بندی میلگرد آجدار
گارانتی
برند آجدار نورد گرم سمنان
انتخاب واحد
حداقل خرید : 1
حداکثر خرید : 5000
قیمت