مشخصات

کارخانه محل تحویل بستان آباد -آذربایجان شرقی
برند کارخانه کاوه تیکمه داش
سایز 28
وزن شاخه (kg) 6.5
طول (m) 12
آنالیز
حالت شاخه آجدار
واحد کیلوگرم

28

دسته بندی میلگرد آجدار
گارانتی
برند کاوه تیکمه داش
انتخاب واحد
حداقل خرید : 1
حداکثر خرید : 5000
قیمت