دسته بندی
فیلتر ها :
کارخانه محل تحویل
برند کارخانه
سایز
وزن شاخه (kg)
طول (m)
آنالیز
حالت
واحد
میلگرد آجدار
آخرین بروزرسانی : 13:45 1400/09/01
ردیف کارخانه محل تحویل برند کارخانه سایز وزن شاخه (kg) طول (m) آنالیز حالت واحد قیمت (تومان) خرید نوسانات (تومان)
1 سمنان نورد گرم سمنان 8 ۴.۵۹۸ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,300 خرید ثابت
2 سمنان نورد گرم سمنان 10 ۷.۱۸۸ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,650 خرید ثابت
3 سمنان نورد گرم سمنان 12 ۱۰.۲۴۸ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,550 خرید ثابت
4 بستان آباد_آذربایجان شرقی آذر فولاد امین 8 ۴.۴۱ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,150 خرید ثابت
5 بستان آباد_آذربایجان شرقی آذر فولاد امین 10 0 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,950 خرید ثابت
6 بستان آباد_آذربایجان شرقی آذر فولاد امین 12 ۱۰.۱۳ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,950 خرید ثابت
7 بستان آباد_آذربایجان شرقی آذر فولاد امین 14 ۱۳.۹ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,600 خرید ثابت
8 بستان آباد_آذربایجان شرقی آذر فولاد امین 16 ۱۸.۱۳ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,600 خرید ثابت
9 بستان آباد_آذربایجان شرقی آذر فولاد امین 18 23 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,600 خرید ثابت
10 بستان آباد_آذربایجان شرقی آذر فولاد امین 22 ۳۴.۲ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,600 خرید ثابت
11 بستان آباد_آذربایجان شرقی آذر فولاد امین 25 ۴۴.۶ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,600 خرید ثابت
12 بستان آباد_آذربایجان شرقی آذر فولاد امین 28 ۵۶ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,600 خرید ثابت
13 بستان آباد_آذربایجان شرقی آذر فولاد امین 32 ۱۳.۵ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,600 خرید ثابت
14 البرز-اشتهارد آریا ذوب 10 7 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,700 خرید ثابت
15 البرز-اشتهارد آریا ذوب 12 11 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,700 خرید ثابت
16 البرز-اشتهارد آریا ذوب 14 13.5 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,400 خرید ثابت
17 البرز-اشتهارد آریا ذوب 16 ۱۹.۵ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,400 خرید ثابت
18 البرز-اشتهارد آریا ذوب 18 ۲۳.۵ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,400 خرید ثابت
19 البرز-اشتهارد آریا ذوب 20 29 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,400 خرید ثابت
20 البرز-اشتهارد آریا ذوب 22 ۳۴.۲ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,400 خرید ثابت
21 البرز-اشتهارد آریا ذوب 25 44.2 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,400 خرید ثابت
22 البرز-اشتهارد آریا ذوب 28 0 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,600 خرید ثابت
23 بویین زهرا-قزوین آریان فولاد 10 ۶ الی ۷ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,600 خرید ثابت
24 بویین زهرا-قزوین آریان فولاد 12 10 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,500 خرید ثابت
25 بویین زهرا-قزوین آریان فولاد 12 10 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,600 خرید ثابت
26 بویین زهرا-قزوین آریان فولاد 14 14 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,100 خرید ثابت
27 بویین زهرا-قزوین آریان فولاد 16 ۱۸ الی ۱۹ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,100 خرید ثابت
28 بویین زهرا-قزوین آریان فولاد 18 ۲۳ الی ۲۴ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,100 خرید ثابت
29 بویین زهرا-قزوین آریان فولاد 20 ۲۸ الی ۲۹ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,100 خرید ثابت
30 بویین زهرا-قزوین آریان فولاد 22 ۳۴ الی ۳۵ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,100 خرید ثابت
31 بویین زهرا-قزوین آریان فولاد 25 44 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,100 خرید ثابت
32 آناهیتا گیلان آناهیتا گیلان 8 4.2 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,500 خرید ثابت
33 آناهیتا گیلان آناهیتا گیلان 10 6.5 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,300 خرید ثابت
34 آناهیتا گیلان آناهیتا گیلان 12 9.8 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,100 خرید ثابت
35 آناهیتا گیلان آناهیتا گیلان 14 13.7 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,100 خرید ثابت
36 آناهیتا گیلان آناهیتا گیلان 16 18 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,100 خرید ثابت
37 آناهیتا گیلان آناهیتا گیلان 18 22.7 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,100 خرید ثابت
38 آناهیتا گیلان آناهیتا گیلان 20 28 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,100 خرید ثابت
39 آناهیتا گیلان آناهیتا گیلان 22 34 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,100 خرید ثابت
40 آناهیتا گیلان آناهیتا گیلان 25 44.2 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,100 خرید ثابت
41 آناهیتا گیلان آناهیتا گیلان 28 55.5 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,100 خرید ثابت
42 آناهیتا گیلان آناهیتا گیلان 30 71 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,100 خرید ثابت
43 تبریز ارگ تبریز 14 ۱۴.۵ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 15,850 خرید ثابت
44 تبریز ارگ تبریز 18 ۲۳ الی ۲۳.۵ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 15,850 خرید ثابت
45 تبریز ارگ تبریز 16 ۱۸ الی ۱۹ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 15,850 خرید ثابت
46 تبریز ارگ تبریز 20 ۲۹ الی ۲۹.۵ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 15,850 خرید ثابت
47 ابهر- زنجان البرز غرب 14 14 12 شاخه آجدار کیلوگرم 15,900 خرید ثابت
48 ابهر- زنجان البرز غرب 16 18 12 شاخه آجدار کیلوگرم 15,900 خرید ثابت
49 ابهر- زنجان البرز غرب 18 23 12 شاخه آجدار کیلوگرم 15,900 خرید ثابت
50 رشت امیر کبیر خزر 10 ۷.۴۰۰ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,650 خرید ثابت
51 رشت امیر کبیر خزر 12 ۹.۸۰۰ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,500 خرید ثابت
52 رشت امیر کبیر خزر 14 ۱۳.۵۰۰ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,250 خرید ثابت
53 رشت امیر کبیر خزر 16 ۱۷.۸ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,250 خرید ثابت
54 رشت امیر کبیر خزر 18 ۲۲.۷۰۰ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,250 خرید ثابت
55 رشت امیر کبیر خزر 20 ۲۷.۸۰۰ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,250 خرید ثابت
56 رشت امیر کبیر خزر 22 34 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,250 خرید ثابت
57 رشت امیر کبیر خزر 25 43 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,250 خرید ثابت
58 رشت میاندوآب 28 55 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,250 خرید ثابت
59 رشت امیر کبیر خزر 32 ۴.۳ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,250 خرید ثابت
60 بردسیر کرمان بردسیر کرمان 12 ۱۰ الی ۱۰.۵ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,450 خرید ثابت
61 بردسیر کرمان بردسیر کرمان 14 0 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,300 خرید ثابت
62 بردسیر کرمان بردسیر کرمان 16 ۱۸ الی ۱۸.۵ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,300 خرید ثابت
63 تاکستان-قزوین پارس آرمان 8 ۴.۸ الی ۵ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,800 خرید ثابت
64 تاکستان-قزوین پارس آرمان 10 ۷ الی ۷.۲ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,300 خرید ثابت
65 تاکستان-قزوین پارس آرمان 12 ۵.۵۰۰ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,300 خرید ثابت
66 تاکستان-قزوین پرشین فولاد 10 ۷.۵ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,200 خرید ثابت
67 تاکستان-قزوین پرشین فولاد 12 11 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,000 خرید ثابت
68 تاکستان-قزوین پرشین فولاد 14 14 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,850 خرید ثابت
69 تاکستان-قزوین پرشین فولاد 16 18 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,800 خرید ثابت
70 تاکستان-قزوین پرشین فولاد 18 24 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,800 خرید ثابت
71 تاکستان-قزوین پرشین فولاد 20 29 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,800 خرید ثابت
72 تاکستان-قزوین پرشین فولاد 22 34 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,800 خرید ثابت
73 تاکستان-قزوین پرشین فولاد 25 ۷.۴۰۰ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,800 خرید ثابت
74 تاکستان-قزوین پرشین فولاد 28 57 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,850 خرید ثابت
75 تاکستان-قزوین پرشین فولاد 32 ۷.۴۰۰ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,850 خرید ثابت
76 گیلان حسن رود گیلان 8 ۴.۳ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,000 ثابت
77 گیلان حسن رود گیلان 10 ۶.۹ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,600 خرید ثابت
78 گیلان حسن رود گیلان 12 10 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,600 خرید ثابت
79 گیلان حسن رود گیلان 14 ۱۳.۸ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,300 خرید ثابت
80 گیلان حسن رود گیلان 16 18 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,300 خرید ثابت
81 گیلان حسن رود گیلان 18 ۴.۵۹۸ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,300 خرید ثابت
82 گیلان حسن رود گیلان 20 28 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,300 خرید ثابت
83 تاکستان-قزوین خرمدشت 10 ۷.۴ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,400 خرید ثابت
84 تاکستان-قزوین خرمدشت 12 ۱۸.۵ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,400 خرید ثابت
85 تاکستان-قزوین خرمدشت 14 14 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,400 خرید ثابت
86 تاکستان-قزوین خرمدشت 20 29 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,400 خرید ثابت
87 تاکستان-قزوین خرمدشت 16 18 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,400 خرید ثابت
88 تاکستان-قزوین خرمدشت 18 23 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,400 خرید ثابت
89 تاکستان-قزوین خرمدشت 22 34 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,400 خرید ثابت
90 تاکستان-قزوین خرمدشت 25 45.5 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,400 خرید ثابت
91 تاکستان-قزوین خرمدشت 28 57 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,400 خرید ثابت
92 تبریز درپاد تبریز 8 4.2 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,000 خرید ثابت
93 تبریز درپاد تبریز 10 7200 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,700 خرید ثابت
94 تبریز درپاد تبریز 12 11 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,700 خرید ثابت
95 تبریز درپاد تبریز 14 15 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,500 خرید ثابت
96 تبریز درپاد تبریز 16 20 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,500 خرید ثابت
97 تبریز درپاد تبریز 18 25 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,500 خرید ثابت
98 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن 12 11 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,250 خرید ثابت
99 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن 14 15 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,850 خرید ثابت
100 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن 16 20 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,250 خرید ثابت
101 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن 18 25 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,650 خرید ثابت
102 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن 20 30 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,650 خرید ثابت
103 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن 22 37 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,750 خرید ثابت
104 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن 25 47 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,550 خرید ثابت
105 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن 28 57 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,550 خرید ثابت
106 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن 30 75 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,550 خرید ثابت
107 مهیار اردبیل ذوب آهن مهیار اردبیل 10 ۷.۵ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,450 خرید ثابت
108 مهیار اردبیل ذوب آهن مهیار اردبیل 10 ۷.۵ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,650 خرید ثابت
109 مهیار اردبیل ذوب آهن مهیار اردبیل 12 ۹ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,350 خرید ثابت
110 مهیار اردبیل ذوب آهن مهیار اردبیل 12 ۹ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,400 خرید ثابت
111 مهیار اردبیل ذوب آهن مهیار اردبیل 14 13.5 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,200 خرید ثابت
112 مهیار اردبیل ذوب آهن مهیار اردبیل 16 18.5 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,200 خرید ثابت
113 مهیار اردبیل ذوب آهن مهیار اردبیل 18 0 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,200 خرید ثابت
114 مهیار اردبیل ذوب آهن مهیار اردبیل 20 0 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,200 خرید ثابت
115 مهیار اردبیل ذوب آهن مهیار اردبیل 22 0 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,200 خرید ثابت
116 مهیار اردبیل ذوب آهن مهیار اردبیل 25 0 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,200 خرید ثابت
117 مهیار اردبیل ذوب آهن مهیار اردبیل 28 0 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,200 خرید ثابت
118 مهیار اردبیل ذوب آهن مهیار اردبیل 30 0 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,200 خرید ثابت
119 راد همدان راد همدان 8 ۴.۲۰۰ الی ۴.۳۰۰ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 18,025 خرید ثابت
120 راد همدان راد همدان 10 ۶.۲۰۰ الی ۶.۳۰۰ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,775 خرید ثابت
121 راد همدان راد همدان 12 9.5 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,525 خرید ثابت
122 راد همدان راد همدان 14 13.5 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,425 خرید ثابت
123 راد همدان راد همدان 16 17.5 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,425 خرید ثابت
124 راد همدان راد همدان 18 21.5 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,425 خرید ثابت
125 راد همدان راد همدان 20 27 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,425 خرید ثابت
126 راد همدان راد همدان 22 31 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,425 خرید ثابت
127 راد همدان راد همدان 25 42 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,475 خرید ثابت
128 راد همدان راد همدان 28 55 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,475 خرید ثابت
129 راد همدان راد همدان 30 0 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,625 خرید ثابت
130 ابرکوه-یزد سرمد ابرکوه 18 ۲۴.۵۰۰ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 15,500 خرید ثابت
131 ابرکوه-یزد سرمد ابرکوه 20 ۲۹.۵۰۰ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 15,500 خرید ثابت
132 ابرکوه-یزد سرمد ابرکوه 22 36.4 12 شاخه آجدار کیلوگرم 15,500 خرید ثابت
133 ابرکوه-یزد سرمد ابرکوه 25 73 12 شاخه آجدار کیلوگرم 15,500 خرید ثابت
134 ابهر زنجان سیادن ابهر 10 ۷.۴۴۰ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,800 خرید 300 +
135 ابهر زنجان سیادن ابهر 12 ۱۰.۶۸۰ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,800 خرید ثابت
136 ابهر زنجان سیادن ابهر 14 ۱۴.۵۰۰ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,400 خرید ثابت
137 ابهر زنجان سیادن ابهر 16 ۱۸.۹۰۰ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,400 خرید ثابت
138 ابهر زنجان سیادن ابهر 18 ۲۳.۹۰۰ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,400 خرید ثابت
139 ابهر زنجان سیادن ابهر 20 ۲۹.۶۰۰ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,400 خرید ثابت
140 ابهر زنجان سیادن ابهر 22 ۳۵.۶۴۰ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,400 خرید ثابت
141 ابهر زنجان سیادن ابهر 28 ۴۵.۶۰۰ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,400 خرید ثابت
142 ابهر زنجان سیادن ابهر 25 ۴.۴۱ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,400 خرید ثابت
143 سیرجان حدید جنوب - سیرجان کرمان سیرجان حدید جنوب 8 4 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,450 خرید ثابت
144 سیرجان حدید جنوب - سیرجان کرمان سیرجان حدید جنوب 10 6 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,350 خرید ثابت
145 سیرجان حدید جنوب - سیرجان کرمان سیرجان حدید جنوب 12 ۸.۵ الی ۹ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,350 خرید ثابت
146 سیرجان حدید جنوب - سیرجان کرمان سیرجان حدید جنوب 14 0 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,150 خرید ثابت
147 سیرجان حدید جنوب - سیرجان کرمان سیرجان حدید جنوب 14 ۱۱.۵ الی ۱۲ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,150 خرید ثابت
148 سیرجان حدید جنوب - سیرجان کرمان سیرجان حدید جنوب 16 0 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,150 خرید ثابت
149 سیرجان حدید جنوب - سیرجان کرمان سیرجان حدید جنوب 16 ۱۵.۵ الی ۱۶ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,150 خرید ثابت
150 سیرجان حدید جنوب - سیرجان کرمان سیرجان حدید جنوب 18 ۲۰.۵ الی ۲۱ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,150 خرید ثابت
151 سیرجان حدید جنوب - سیرجان کرمان سیرجان حدید جنوب 20 ۲۳ الی ۲۳.۵ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,150 خرید ثابت
152 سیرجان حدید جنوب - سیرجان کرمان سیرجان حدید جنوب 22 0 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,150 خرید ثابت
153 سیرجان حدید جنوب - سیرجان کرمان سیرجان حدید جنوب 25 0 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,150 خرید ثابت
154 شاهرود شاهرود 10 7200 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,400 خرید ثابت
155 شاهرود شاهرود 12 11 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,200 خرید ثابت
156 شاهرود شاهرود 14 15 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,000 خرید ثابت
157 شاهرود شاهرود 16 20 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,000 خرید ثابت
158 شاهرود شاهرود 18 25 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,000 خرید ثابت
159 شاهرود شاهرود 20 30 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,000 خرید ثابت
160 شهرکرد صبا فولاد زاگرس 14 15 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,000 خرید ثابت
161 شهرکرد صبا فولاد زاگرس 16 18.5 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,000 خرید ثابت
162 شهرکرد صبا فولاد زاگرس 18 ۲۳.۵ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,000 خرید ثابت
163 شهرکرد صبا فولاد زاگرس 20 29 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,000 خرید ثابت
164 شهرکرد صبا فولاد زاگرس 22 ۳۵ الی ۳۵.۵ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,000 خرید ثابت
165 شهرکرد صبا فولاد زاگرس 25 45.5 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,000 خرید ثابت
166 بناب-آذربایجان شرقی ظفر بناب 8 4 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,950 خرید ثابت
167 بناب-آذربایجان شرقی ظفر بناب 10 6.5 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,750 خرید ثابت
168 بناب-آذربایجان شرقی ظفر بناب 12 10 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,750 خرید ثابت
169 بناب-آذربایجان شرقی ظفر بناب 14 13.5 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,550 خرید ثابت
170 بناب-آذربایجان شرقی ظفر بناب 16 18 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,550 خرید ثابت
171 بناب-آذربایجان شرقی ظفر بناب 18 22.5 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,550 خرید ثابت
172 بناب-آذربایجان شرقی ظفر بناب 20 28 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,550 خرید ثابت
173 بناب-آذربایجان شرقی ظفر بناب 22 33.5 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,550 خرید ثابت
174 بناب-آذربایجان شرقی ظفر بناب 25 44 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,550 خرید ثابت
175 میاندوآب میاندوآب 8 18 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,000 خرید ثابت
176 میاندوآب میاندوآب 18 23 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,000 خرید ثابت
177 میاندوآب میاندوآب 20 28 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,000 خرید ثابت
178 میاندوآب میاندوآب 22 34 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,000 خرید ثابت
179 میاندوآب میاندوآب 25 ۷.۴۰۰ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,000 خرید ثابت
180 میانه-آذربایجان شرقی میانه - فولاد آذربایجان 12 11 12 شاخه آجدار کیلوگرم 15,700 خرید ثابت
181 میانه-آذربایجان شرقی میانه - فولاد آذربایجان 14 15 12 شاخه آجدار کیلوگرم 15,700 خرید ثابت
182 میانه-آذربایجان شرقی میانه - فولاد آذربایجان 18 25 12 شاخه آجدار کیلوگرم 15,700 خرید ثابت
183 میانه-آذربایجان شرقی میانه - فولاد آذربایجان 20 30 12 شاخه آجدار کیلوگرم 15,700 خرید ثابت
184 میانه-آذربایجان شرقی میانه - فولاد آذربایجان 28 58 12 شاخه آجدار کیلوگرم 15,700 خرید ثابت
185 هشترود-آذربایجان شرقی هشترود 8 0 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,000 خرید ثابت
186 هشترود-آذربایجان شرقی هشترود 10 0 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,400 خرید ثابت
187 هشترود-آذربایجان شرقی هشترود 12 0 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,400 خرید ثابت
188 هشترود-آذربایجان شرقی هشترود 14 13.5 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,000 خرید ثابت
189 هشترود-آذربایجان شرقی هشترود 16 17.5 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,000 خرید ثابت
190 هشترود-آذربایجان شرقی هشترود 18 22.5 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,000 خرید ثابت
191 هشترود-آذربایجان شرقی هشترود 20 ۸.۵ الی ۹ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,000 خرید ثابت
192 هشترود-آذربایجان شرقی هشترود 22 33.5 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,000 خرید ثابت
193 بستان آباد -آذربایجان شرقی کاوه تیکمه داش 8 6.5 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,200 خرید ثابت
194 بستان آباد -آذربایجان شرقی کاوه تیکمه داش 10 7 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,900 خرید ثابت
195 بستان آباد -آذربایجان شرقی کاوه تیکمه داش 12 10 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,500 خرید ثابت
196 بستان آباد -آذربایجان شرقی کاوه تیکمه داش 14 6.5 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,400 خرید ثابت
197 بستان آباد -آذربایجان شرقی کاوه تیکمه داش 16 18.5 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,400 خرید ثابت
198 بستان آباد -آذربایجان شرقی کاوه تیکمه داش 18 23 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,400 خرید ثابت
199 بستان آباد -آذربایجان شرقی کاوه تیکمه داش 20 ۲۸.۵ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,400 خرید ثابت
200 بستان آباد -آذربایجان شرقی کاوه تیکمه داش 22 ۳۴.۵ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,400 خرید ثابت
201 بستان آباد -آذربایجان شرقی کاوه تیکمه داش 25 ۴۴.۵ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,400 خرید ثابت
202 بستان آباد -آذربایجان شرقی کاوه تیکمه داش 28 6.5 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,400 خرید ثابت
203 بستان آباد -آذربایجان شرقی کاوه تیکمه داش 32 6.5 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,400 خرید ثابت
204 کاشان کویر کاشان 8 ۴.۷۴ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 18,100 خرید ثابت
205 کاشان کویر کاشان 8 ۴.۷۴ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 18,200 خرید ثابت
206 کاشان کویر کاشان 10 ۷.۹۳ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,200 خرید ثابت
207 کاشان کویر کاشان 10 ۷.۹۳ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,500 خرید ثابت
208 کاشان کویر کاشان 10 ۷.۹۳ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 18,200 خرید ثابت
209 کاشان کویر کاشان 12 ۱۰.۶۶ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,800 خرید ثابت
210 کاشان کویر کاشان 12 ۱۰.۶۶ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,500 خرید ثابت
211 کاشان کویر کاشان 12 ۱۰.۶۶ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,800 خرید ثابت
212 کاشان کویر کاشان 14 ۱۴.۵ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,800 خرید ثابت
213 کاشان کویر کاشان 14 ۱۴.۵ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,800 خرید ثابت
214 کاشان کویر کاشان 16 ۱۸.۹۶ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,800 خرید ثابت
215 کاشان کویر کاشان 16 ۱۸.۹۶ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,800 خرید ثابت
216 کاشان کویر کاشان 18 24 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,700 خرید ثابت
217 کاشان کویر کاشان 18 24 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,800 خرید ثابت
218 کاشان کویر کاشان 20 ۲۹.۶ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,700 خرید ثابت
219 کاشان کویر کاشان 20 ۲۹.۶ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,800 خرید ثابت
220 کاشان کویر کاشان 22 ۳۵.۷۶ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,700 خرید ثابت
221 کاشان کویر کاشان 22 ۳۵.۷۶ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,800 خرید ثابت
222 کاشان کویر کاشان 25 ۴۶.۲ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,700 خرید ثابت
223 کاشان کویر کاشان 25 ۴۶.۲ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,800 خرید ثابت
224 کاشان کویر کاشان 28 ۵۷.۹۶ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,700 خرید ثابت
225 کاشان کویر کاشان 28 ۵۷.۹۶ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,800 خرید ثابت
226 کاشان کویر کاشان 30 62 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,700 خرید ثابت
227 کاشان کویر کاشان 32 ۷۵.۷۲ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,700 خرید ثابت
228 کاشان کویر کاشان 32 ۷۵.۷۲ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,800 خرید ثابت
229 کاشان کویر کاشان 36 ۹۵.۸۸ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,800 خرید ثابت
230 کاشان کویر کاشان 36 ۹۵.۸۸ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,800 خرید ثابت
231 ابهر- زنجان کیان فولاد ابهر 8 0 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,900 خرید ثابت
232 ابهر- زنجان کیان فولاد ابهر 10 0 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,400 خرید ثابت
233 ابهر- زنجان کیان فولاد ابهر 14 0 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,200 خرید ثابت
234 ابهر- زنجان کیان فولاد ابهر 16 0 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,200 خرید ثابت
235 ابهر- زنجان کیان فولاد ابهر 18 0 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,200 خرید ثابت
236 ابهر- زنجان کیان فولاد ابهر 20 0 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,200 خرید ثابت
237 ابهر- زنجان کیان فولاد ابهر 22 0 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,200 خرید ثابت
238 ابهر- زنجان کیان فولاد ابهر 25 0 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,200 خرید ثابت
239 ابهر- زنجان کیان فولاد ابهر 28 0 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,200 خرید ثابت