دسته بندی
فیلتر ها :
کارخانه محل تحویل
برند کارخانه
سایز
وزن شاخه (kg)
طول (m)
آنالیز
حالت
واحد
میلگرد آجدار
آخرین بروزرسانی : 12:55 1401/04/04
ردیف کارخانه محل تحویل برند کارخانه سایز وزن شاخه (kg) طول (m) آنالیز حالت واحد قیمت (تومان) خرید نوسانات (تومان)
1 سمنان نورد گرم سمنان 8 ۴.۵۹۸ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 18,800 خرید ثابت
2 سمنان نورد گرم سمنان 10 ۷.۱۸۸ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 18,000 خرید ثابت
3 بستان آباد_آذربایجان شرقی آذر فولاد امین 8 ۴.۴۱ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 19,000 خرید ثابت
4 بستان آباد_آذربایجان شرقی آذر فولاد امین 10 0 12 شاخه آجدار کیلوگرم 19,000 خرید ثابت
5 بستان آباد_آذربایجان شرقی آذر فولاد امین 12 ۱۰.۱۳ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 18,800 خرید ثابت
6 بستان آباد_آذربایجان شرقی آذر فولاد امین 14 ۱۳.۹ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 18,500 خرید ثابت
7 بستان آباد_آذربایجان شرقی آذر فولاد امین 16 ۱۸.۱۳ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 18,500 خرید ثابت
8 بستان آباد_آذربایجان شرقی آذر فولاد امین 18 23 12 شاخه آجدار کیلوگرم 18,500 خرید ثابت
9 بستان آباد_آذربایجان شرقی آذر فولاد امین 20 ۲۸.۳ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 18,000 ثابت
10 بستان آباد_آذربایجان شرقی آذر فولاد امین 22 ۳۴.۲ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 18,500 خرید ثابت
11 بستان آباد_آذربایجان شرقی آذر فولاد امین 25 ۴۴.۶ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 18,500 خرید ثابت
12 بستان آباد_آذربایجان شرقی آذر فولاد امین 28 ۵۶ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 18,500 خرید ثابت
13 بستان آباد_آذربایجان شرقی آذر فولاد امین 32 ۱۳.۵ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 18,500 خرید ثابت
14 بویین زهرا-قزوین آریان فولاد 10 ۶ الی ۷ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,650 خرید ثابت
15 بویین زهرا-قزوین آریان فولاد 12 10 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,650 خرید ثابت
16 بویین زهرا-قزوین آریان فولاد 12 10 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,650 خرید ثابت
17 بویین زهرا-قزوین آریان فولاد 14 14 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,450 خرید ثابت
18 بویین زهرا-قزوین آریان فولاد 16 ۱۸ الی ۱۹ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,450 خرید ثابت
19 بویین زهرا-قزوین آریان فولاد 18 ۲۳ الی ۲۴ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,450 خرید ثابت
20 بویین زهرا-قزوین آریان فولاد 20 ۲۸ الی ۲۹ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,450 خرید ثابت
21 بویین زهرا-قزوین آریان فولاد 22 ۳۴ الی ۳۵ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,450 خرید ثابت
22 بویین زهرا-قزوین آریان فولاد 25 44 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,450 خرید ثابت
23 آناهیتا گیلان آناهیتا گیلان 8 4.2 12 شاخه آجدار کیلوگرم 19,000 خرید ثابت
24 آناهیتا گیلان آناهیتا گیلان 10 6.5 12 شاخه آجدار کیلوگرم 18,800 خرید ثابت
25 آناهیتا گیلان آناهیتا گیلان 12 9.8 12 شاخه آجدار کیلوگرم 18,800 خرید ثابت
26 آناهیتا گیلان آناهیتا گیلان 14 13.7 12 شاخه آجدار کیلوگرم 18,400 خرید ثابت
27 آناهیتا گیلان آناهیتا گیلان 16 18 12 شاخه آجدار کیلوگرم 18,400 خرید ثابت
28 آناهیتا گیلان آناهیتا گیلان 18 22.7 12 شاخه آجدار کیلوگرم 18,400 خرید ثابت
29 آناهیتا گیلان آناهیتا گیلان 20 28 12 شاخه آجدار کیلوگرم 18,400 خرید ثابت
30 آناهیتا گیلان آناهیتا گیلان 22 34 12 شاخه آجدار کیلوگرم 18,400 خرید ثابت
31 آناهیتا گیلان آناهیتا گیلان 25 44.2 12 شاخه آجدار کیلوگرم 18,400 خرید ثابت
32 آناهیتا گیلان آناهیتا گیلان 28 55.5 12 شاخه آجدار کیلوگرم 18,400 خرید ثابت
33 آناهیتا گیلان آناهیتا گیلان 30 71 12 شاخه آجدار کیلوگرم 18,400 خرید ثابت
34 تبریز ارگ تبریز 12 ۱۰ الی ۱۰.۵ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 18,450 ثابت
35 تبریز ارگ تبریز 18 ۲۳ الی ۲۳.۵ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 18,450 خرید ثابت
36 تبریز ارگ تبریز 16 ۱۸ الی ۱۹ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 18,450 خرید ثابت
37 تبریز ارگ تبریز 20 ۲۹ الی ۲۹.۵ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 18,450 خرید ثابت
38 ابهر- زنجان البرز غرب 14 14 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,550 خرید ثابت
39 ابهر- زنجان البرز غرب 16 18 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,550 خرید ثابت
40 ابهر- زنجان البرز غرب 18 23 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,550 خرید ثابت
41 رشت امیر کبیر خزر 10 ۷.۴۰۰ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 19,100 خرید ثابت
42 رشت امیر کبیر خزر 12 ۹.۸۰۰ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 18,950 خرید ثابت
43 رشت امیر کبیر خزر 14 ۱۳.۵۰۰ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 18,700 خرید ثابت
44 رشت امیر کبیر خزر 16 ۱۷.۸ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 18,700 خرید ثابت
45 رشت امیر کبیر خزر 18 ۲۲.۷۰۰ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 18,700 خرید ثابت
46 رشت امیر کبیر خزر 20 ۲۷.۸۰۰ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 18,700 خرید ثابت
47 رشت امیر کبیر خزر 22 34 12 شاخه آجدار کیلوگرم 18,700 خرید ثابت
48 رشت امیر کبیر خزر 25 43 12 شاخه آجدار کیلوگرم 18,700 خرید ثابت
49 رشت میاندوآب 28 55 12 شاخه آجدار کیلوگرم 18,700 خرید ثابت
50 رشت امیر کبیر خزر 32 ۴.۳ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 18,700 خرید ثابت
51 بردسیر کرمان بردسیر کرمان 12 ۱۰ الی ۱۰.۵ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,750 خرید ثابت
52 تاکستان-قزوین پرشین فولاد 10 ۷.۵ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 19,400 خرید ثابت
53 تاکستان-قزوین پرشین فولاد 12 11 12 شاخه آجدار کیلوگرم 19,200 خرید ثابت
54 تاکستان-قزوین پرشین فولاد 14 14 12 شاخه آجدار کیلوگرم 19,050 خرید ثابت
55 تاکستان-قزوین پرشین فولاد 16 18 12 شاخه آجدار کیلوگرم 19,000 خرید ثابت
56 تاکستان-قزوین پرشین فولاد 18 24 12 شاخه آجدار کیلوگرم 19,000 خرید ثابت
57 تاکستان-قزوین پرشین فولاد 20 29 12 شاخه آجدار کیلوگرم 19,000 خرید ثابت
58 تاکستان-قزوین پرشین فولاد 22 34 12 شاخه آجدار کیلوگرم 19,000 خرید ثابت
59 تاکستان-قزوین پرشین فولاد 25 ۷.۴۰۰ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 19,000 خرید ثابت
60 تاکستان-قزوین پرشین فولاد 28 57 12 شاخه آجدار کیلوگرم 19,050 خرید ثابت
61 تاکستان-قزوین پرشین فولاد 32 ۷.۴۰۰ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 19,050 خرید ثابت
62 گیلان حسن رود گیلان 10 ۶.۹ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 18,650 خرید ثابت
63 گیلان حسن رود گیلان 12 10 12 شاخه آجدار کیلوگرم 18,550 خرید ثابت
64 گیلان حسن رود گیلان 14 ۱۳.۸ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 18,450 خرید ثابت
65 گیلان حسن رود گیلان 16 18 12 شاخه آجدار کیلوگرم 18,450 خرید ثابت
66 گیلان حسن رود گیلان 18 ۴.۵۹۸ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 18,450 خرید ثابت
67 گیلان حسن رود گیلان 20 28 12 شاخه آجدار کیلوگرم 18,450 خرید ثابت
68 تاکستان-قزوین خرمدشت 10 ۷.۴ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 18,300 خرید ثابت
69 تاکستان-قزوین خرمدشت 12 ۱۸.۵ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 18,300 خرید ثابت
70 تاکستان-قزوین خرمدشت 14 14 12 شاخه آجدار کیلوگرم 18,300 خرید ثابت
71 تاکستان-قزوین خرمدشت 20 29 12 شاخه آجدار کیلوگرم 18,300 خرید ثابت
72 تاکستان-قزوین خرمدشت 16 18 12 شاخه آجدار کیلوگرم 18,300 خرید ثابت
73 تاکستان-قزوین خرمدشت 18 23 12 شاخه آجدار کیلوگرم 18,300 خرید ثابت
74 تاکستان-قزوین خرمدشت 22 34 12 شاخه آجدار کیلوگرم 18,300 خرید ثابت
75 تاکستان-قزوین خرمدشت 25 45.5 12 شاخه آجدار کیلوگرم 18,300 خرید ثابت
76 تاکستان-قزوین خرمدشت 28 57 12 شاخه آجدار کیلوگرم 18,300 خرید ثابت
77 تبریز درپاد تبریز 8 4.2 12 شاخه آجدار کیلوگرم 18,600 خرید ثابت
78 تبریز درپاد تبریز 10 7200 12 شاخه آجدار کیلوگرم 18,450 خرید ثابت
79 تبریز درپاد تبریز 12 11 12 شاخه آجدار کیلوگرم 18,450 خرید ثابت
80 تبریز درپاد تبریز 14 15 12 شاخه آجدار کیلوگرم 18,050 خرید ثابت
81 تبریز درپاد تبریز 16 20 12 شاخه آجدار کیلوگرم 18,050 خرید ثابت
82 تبریز درپاد تبریز 18 25 12 شاخه آجدار کیلوگرم 18,050 خرید ثابت
83 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن 14 15 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,800 خرید ثابت
84 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن 16 20 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,700 خرید ثابت
85 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن 18 25 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,500 خرید ثابت
86 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن 20 30 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,550 خرید ثابت
87 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن 25 47 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,600 خرید ثابت
88 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن 28 57 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,600 خرید ثابت
89 مهیار اردبیل ذوب آهن مهیار اردبیل 10 ۷.۵ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,900 خرید ثابت
90 مهیار اردبیل ذوب آهن مهیار اردبیل 12 ۹ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,900 خرید ثابت
91 مهیار اردبیل ذوب آهن مهیار اردبیل 14 13.5 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,700 خرید ثابت
92 مهیار اردبیل ذوب آهن مهیار اردبیل 16 18.5 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,700 خرید ثابت
93 مهیار اردبیل ذوب آهن مهیار اردبیل 18 0 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,700 خرید ثابت
94 راد همدان راد همدان 8 ۴.۲۰۰ الی ۴.۳۰۰ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 19,615 خرید ثابت
95 راد همدان راد همدان 10 ۶.۲۰۰ الی ۶.۳۰۰ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 19,365 خرید ثابت
96 راد همدان راد همدان 12 9.5 12 شاخه آجدار کیلوگرم 19,015 خرید ثابت
97 راد همدان راد همدان 14 13.5 12 شاخه آجدار کیلوگرم 18,915 خرید ثابت
98 راد همدان راد همدان 16 17.5 12 شاخه آجدار کیلوگرم 18,915 خرید ثابت
99 راد همدان راد همدان 18 21.5 12 شاخه آجدار کیلوگرم 18,915 خرید ثابت
100 راد همدان راد همدان 20 27 12 شاخه آجدار کیلوگرم 18,915 خرید ثابت
101 راد همدان راد همدان 22 31 12 شاخه آجدار کیلوگرم 18,915 خرید ثابت
102 راد همدان راد همدان 25 42 12 شاخه آجدار کیلوگرم 18,965 خرید ثابت
103 راد همدان راد همدان 28 55 12 شاخه آجدار کیلوگرم 18,965 خرید ثابت
104 راد همدان راد همدان 30 0 12 شاخه آجدار کیلوگرم 18,965 خرید ثابت
105 ابرکوه-یزد سرمد ابرکوه 18 ۲۴.۵۰۰ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,500 خرید ثابت
106 ابرکوه-یزد سرمد ابرکوه 20 ۲۹.۵۰۰ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,500 خرید ثابت
107 ابرکوه-یزد سرمد ابرکوه 22 36.4 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,500 خرید ثابت
108 ابرکوه-یزد سرمد ابرکوه 25 73 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,500 خرید ثابت
109 ابهر زنجان سیادن ابهر 14 ۱۴.۵۰۰ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,300 خرید ثابت
110 ابهر زنجان سیادن ابهر 16 ۱۸.۹۰۰ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,300 خرید ثابت
111 ابهر زنجان سیادن ابهر 18 ۲۳.۹۰۰ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,300 خرید ثابت
112 ابهر زنجان سیادن ابهر 20 ۲۹.۶۰۰ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,300 خرید ثابت
113 ابهر زنجان سیادن ابهر 22 ۳۵.۶۴۰ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,300 خرید ثابت
114 ابهر زنجان سیادن ابهر 25 ۴.۴۱ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,300 خرید ثابت
115 سیرجان حدید جنوب - سیرجان کرمان سیرجان حدید جنوب 8 4 12 شاخه آجدار کیلوگرم 19,100 خرید ثابت
116 سیرجان حدید جنوب - سیرجان کرمان سیرجان حدید جنوب 10 6 12 شاخه آجدار کیلوگرم 18,900 خرید ثابت
117 سیرجان حدید جنوب - سیرجان کرمان سیرجان حدید جنوب 12 ۸.۵ الی ۹ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 18,900 خرید ثابت
118 سیرجان حدید جنوب - سیرجان کرمان سیرجان حدید جنوب 14 ۱۱.۵ الی ۱۲ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 18,500 خرید ثابت
119 سیرجان حدید جنوب - سیرجان کرمان سیرجان حدید جنوب 16 0 12 شاخه آجدار کیلوگرم 18,500 خرید ثابت
120 سیرجان حدید جنوب - سیرجان کرمان سیرجان حدید جنوب 16 ۱۵.۵ الی ۱۶ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 18,500 خرید ثابت
121 سیرجان حدید جنوب - سیرجان کرمان سیرجان حدید جنوب 18 ۲۰.۵ الی ۲۱ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 18,500 خرید ثابت
122 سیرجان حدید جنوب - سیرجان کرمان سیرجان حدید جنوب 20 ۲۳ الی ۲۳.۵ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 18,500 خرید ثابت
123 شاهرود شاهرود 14 15 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,600 خرید ثابت
124 شاهرود شاهرود 16 20 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,600 خرید ثابت
125 شاهرود شاهرود 18 25 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,600 خرید ثابت
126 شاهرود شاهرود 20 30 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,600 خرید ثابت
127 شهرکرد صبا فولاد زاگرس 14 15 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,730 خرید ثابت
128 شهرکرد صبا فولاد زاگرس 16 18.5 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,730 خرید ثابت
129 شهرکرد صبا فولاد زاگرس 18 ۲۳.۵ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,730 خرید ثابت
130 شهرکرد صبا فولاد زاگرس 20 29 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,730 خرید ثابت
131 شهرکرد صبا فولاد زاگرس 22 ۳۵ الی ۳۵.۵ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,730 خرید ثابت
132 شهرکرد صبا فولاد زاگرس 25 45.5 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,730 خرید ثابت
133 بناب-آذربایجان شرقی ظفر بناب 8 4 12 شاخه آجدار کیلوگرم 18,900 خرید ثابت
134 بناب-آذربایجان شرقی ظفر بناب 10 6.5 12 شاخه آجدار کیلوگرم 18,700 خرید ثابت
135 بناب-آذربایجان شرقی ظفر بناب 12 10 12 شاخه آجدار کیلوگرم 18,700 خرید ثابت
136 بناب-آذربایجان شرقی ظفر بناب 14 13.5 12 شاخه آجدار کیلوگرم 18,300 خرید ثابت
137 بناب-آذربایجان شرقی ظفر بناب 16 18 12 شاخه آجدار کیلوگرم 18,300 خرید ثابت
138 بناب-آذربایجان شرقی ظفر بناب 18 22.5 12 شاخه آجدار کیلوگرم 18,300 خرید ثابت
139 بناب-آذربایجان شرقی ظفر بناب 20 28 12 شاخه آجدار کیلوگرم 18,300 خرید ثابت
140 بناب-آذربایجان شرقی ظفر بناب 22 33.5 12 شاخه آجدار کیلوگرم 18,300 خرید ثابت
141 بناب-آذربایجان شرقی ظفر بناب 25 44 12 شاخه آجدار کیلوگرم 18,300 خرید ثابت
142 میاندوآب میاندوآب 8 18 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,200 خرید ثابت
143 میاندوآب میاندوآب 18 23 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,200 خرید ثابت
144 میاندوآب میاندوآب 20 28 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,200 خرید ثابت
145 میاندوآب میاندوآب 22 34 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,200 خرید ثابت
146 میاندوآب میاندوآب 25 ۷.۴۰۰ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 16,200 خرید ثابت
147 میانه-آذربایجان شرقی میانه - فولاد آذربایجان 12 11 12 شاخه آجدار کیلوگرم 18,550 خرید ثابت
148 میانه-آذربایجان شرقی میانه - فولاد آذربایجان 14 15 12 شاخه آجدار کیلوگرم 18,550 خرید ثابت
149 میانه-آذربایجان شرقی میانه - فولاد آذربایجان 18 25 12 شاخه آجدار کیلوگرم 18,550 خرید ثابت
150 میانه-آذربایجان شرقی میانه - فولاد آذربایجان 20 30 12 شاخه آجدار کیلوگرم 18,550 خرید ثابت
151 میانه-آذربایجان شرقی میانه - فولاد آذربایجان 28 58 12 شاخه آجدار کیلوگرم 18,550 خرید ثابت
152 هشترود-آذربایجان شرقی هشترود 8 0 12 شاخه آجدار کیلوگرم 18,650 خرید ثابت
153 هشترود-آذربایجان شرقی هشترود 10 0 12 شاخه آجدار کیلوگرم 18,350 خرید ثابت
154 هشترود-آذربایجان شرقی هشترود 12 0 12 شاخه آجدار کیلوگرم 18,350 خرید ثابت
155 هشترود-آذربایجان شرقی هشترود 14 13.5 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,600 خرید ثابت
156 هشترود-آذربایجان شرقی هشترود 16 17.5 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,600 خرید ثابت
157 هشترود-آذربایجان شرقی هشترود 18 22.5 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,600 خرید ثابت
158 هشترود-آذربایجان شرقی هشترود 20 ۸.۵ الی ۹ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,600 خرید ثابت
159 هشترود-آذربایجان شرقی هشترود 22 33.5 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,600 خرید ثابت
160 بستان آباد -آذربایجان شرقی کاوه تیکمه داش 8 6.5 12 شاخه آجدار کیلوگرم 19,400 خرید ثابت
161 بستان آباد -آذربایجان شرقی کاوه تیکمه داش 10 7 12 شاخه آجدار کیلوگرم 19,600 خرید ثابت
162 بستان آباد -آذربایجان شرقی کاوه تیکمه داش 12 10 12 شاخه آجدار کیلوگرم 19,200 خرید ثابت
163 بستان آباد -آذربایجان شرقی کاوه تیکمه داش 14 6.5 12 شاخه آجدار کیلوگرم 19,000 خرید ثابت
164 بستان آباد -آذربایجان شرقی کاوه تیکمه داش 16 18.5 12 شاخه آجدار کیلوگرم 19,000 خرید ثابت
165 بستان آباد -آذربایجان شرقی کاوه تیکمه داش 18 23 12 شاخه آجدار کیلوگرم 19,000 خرید ثابت
166 بستان آباد -آذربایجان شرقی کاوه تیکمه داش 20 ۲۸.۵ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 19,000 خرید ثابت
167 بستان آباد -آذربایجان شرقی کاوه تیکمه داش 22 ۳۴.۵ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 19,000 خرید ثابت
168 بستان آباد -آذربایجان شرقی کاوه تیکمه داش 25 ۴۴.۵ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 19,000 خرید ثابت
169 بستان آباد -آذربایجان شرقی کاوه تیکمه داش 28 6.5 12 شاخه آجدار کیلوگرم 19,000 خرید ثابت
170 بستان آباد -آذربایجان شرقی کاوه تیکمه داش 32 6.5 12 شاخه آجدار کیلوگرم 19,000 خرید ثابت
171 کاشان کویر کاشان 8 ۴.۷۴ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 19,800 خرید ثابت
172 کاشان کویر کاشان 10 ۷.۹۳ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 19,150 خرید ثابت
173 کاشان کویر کاشان 12 ۱۰.۶۶ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 19,150 خرید ثابت
174 کاشان کویر کاشان 14 ۱۴.۵ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 18,550 خرید ثابت
175 کاشان کویر کاشان 16 ۱۸.۹۶ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 18,550 خرید ثابت
176 کاشان کویر کاشان 18 24 12 شاخه آجدار کیلوگرم 18,550 خرید ثابت
177 کاشان کویر کاشان 20 ۲۹.۶ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 18,450 خرید ثابت
178 کاشان کویر کاشان 22 ۳۵.۷۶ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 18,450 خرید ثابت
179 کاشان کویر کاشان 25 ۴۶.۲ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 18,450 خرید ثابت
180 کاشان کویر کاشان 32 ۷۵.۷۲ 12 شاخه آجدار کیلوگرم 18,450 خرید ثابت
181 ابهر- زنجان کیان فولاد ابهر 8 0 12 شاخه آجدار کیلوگرم 18,000 خرید ثابت
182 ابهر- زنجان کیان فولاد ابهر 10 0 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,400 خرید ثابت
183 ابهر- زنجان کیان فولاد ابهر 14 0 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,300 خرید ثابت
184 ابهر- زنجان کیان فولاد ابهر 16 0 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,300 خرید ثابت
185 ابهر- زنجان کیان فولاد ابهر 18 0 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,300 خرید ثابت
186 ابهر- زنجان کیان فولاد ابهر 20 0 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,300 خرید ثابت
187 ابهر- زنجان کیان فولاد ابهر 22 0 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,300 خرید ثابت
188 ابهر- زنجان کیان فولاد ابهر 25 0 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,300 خرید ثابت
189 ابهر- زنجان کیان فولاد ابهر 28 0 12 شاخه آجدار کیلوگرم 17,300 خرید ثابت