دسته بندی
فیلتر ها :
کارخانه محل تحویل
سایز سپری (cm)
وزن شاخه (kg)
طول شاخه (m)
واحد
سپری
آخرین بروزرسانی : 14:26 1400/09/22
ردیف کارخانه محل تحویل سایز سپری (cm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد قیمت (تومان) خرید نوسانات (تومان)
1 انبار افلاک آهن 4 15 6 کیلوگرم 19,600 خرید ثابت
2 انبار افلاک آهن 5 22 6 کیلوگرم 19,600 خرید ثابت
3 شرکت فولاد سپهر ایرانیان 5 22 6 کیلوگرم 18,700 خرید ثابت
4 شرکت فولاد سپهر ایرانیان 4 15 6 کیلوگرم 18,700 خرید ثابت
5 گروه صنعتی شکفته 4 15 6 کیلوگرم 18,500 خرید ثابت
6 نورد سجاد 3 10.5 6 کیلوگرم 18,500 خرید ثابت
7 نورد سجاد 4 15 6 کیلوگرم 18,000 خرید ثابت
8 نورد سجاد 5 22 6 کیلوگرم 18,000 خرید ثابت
9 نورد سجاد 6 22 6 کیلوگرم 18,300 خرید ثابت
10 نورد فولاد تهران 4 15 6 کیلوگرم 18,050 خرید ثابت
11 نورد فولاد تهران 5 22 6 کیلوگرم 18,050 خرید ثابت