دسته بندی
فیلتر ها :
کارخانه محل تحویل
سایز سپری (cm)
وزن شاخه (kg)
طول شاخه (m)
واحد
سپری
آخرین بروزرسانی : 13:00 1401/03/01
ردیف کارخانه محل تحویل سایز سپری (cm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد قیمت (تومان) خرید نوسانات (تومان)
1 انبار افلاک آهن 4 15 6 کیلوگرم 21,050 خرید ثابت
2 انبار افلاک آهن 5 22 6 کیلوگرم 21,050 خرید ثابت