دسته بندی
فیلتر ها :
سایز قوطی (mm)
ضخامت (cm)
وزن شاخه (kg)
طول شاخه (m)
واحد
کارخانه محل تحویل
قوطی ستونی
آخرین بروزرسانی : 14:32 1401/05/24
ردیف سایز قوطی (mm) ضخامت (cm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد کارخانه محل تحویل قیمت (تومان) خرید نوسانات (تومان)
1 135*135 2.2 110 12 کیلوگرم اصفهان 19,700 خرید ثابت
2 135*135 2.35 120 12 کیلوگرم اصفهان 19,700 خرید ثابت
3 135*135 2.5 130 12 کیلوگرم اصفهان 19,700 خرید ثابت
4 135*135 2.8 140 12 کیلوگرم اصفهان 19,700 خرید ثابت
5 135*135 3 150 12 کیلوگرم اصفهان 19,700 خرید ثابت
6 135*135 3.2 160 12 کیلوگرم اصفهان 19,700 خرید ثابت
7 135*135 3.5 175 12 کیلوگرم اصفهان 19,700 خرید ثابت
8 135*135 3.8 190 12 کیلوگرم اصفهان 19,700 خرید ثابت
9 135*135 4 200 12 کیلوگرم اصفهان 19,700 خرید ثابت