دسته بندی
فیلتر ها :
سایز قوطی (mm)
ضخامت (cm)
وزن شاخه (kg)
طول شاخه (m)
واحد
کارخانه محل تحویل
قوطی ستونی
آخرین بروزرسانی : 14:16 1400/09/01
ردیف سایز قوطی (mm) ضخامت (cm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد کارخانه محل تحویل قیمت (تومان) خرید نوسانات (تومان)
1 135*135 2.2 110 12 کیلوگرم اصفهان 25,500 خرید 200 +
2 135*135 2.35 120 12 کیلوگرم اصفهان 24,600 خرید 300 +
3 135*135 2.5 130 12 کیلوگرم اصفهان 24,000 خرید 200 -
4 135*135 2.8 140 12 کیلوگرم اصفهان 23,600 خرید 400 -
5 135*135 3 150 12 کیلوگرم اصفهان 23,600 خرید 400 -
6 135*135 3.2 160 12 کیلوگرم اصفهان 23,600 خرید 400 -
7 135*135 3.5 175 12 کیلوگرم اصفهان 23,600 خرید 400 -
8 135*135 3.8 190 12 کیلوگرم اصفهان 23,600 خرید 400 -
9 135*135 4 200 12 کیلوگرم اصفهان 23,600 خرید 400 -