دسته بندی
فیلتر ها :
کارخانه محل تحویل
سایز قوطی (mm)
ضخامت (mm)
طول شاخه (m)
واحد
قوطی مبلی
آخرین بروزرسانی : 10:41 1400/12/16
ردیف کارخانه محل تحویل سایز قوطی (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد قیمت (تومان) خرید نوسانات (تومان)
1 تهران ۲۰*۲۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ 6 کیلوگرم 29,200 خرید ثابت
2 تهران ۳۰*۲۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ 6 کیلوگرم 29,200 ثابت
3 تهران ۴۰*۲۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ 6 کیلوگرم 29,200 ثابت
4 تهران ۳۰*۳۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ 6 کیلوگرم 29,200 ثابت
5 تهران ۴۰*۴۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ 6 کیلوگرم 29,200 ثابت
6 تهران ۶۰*۴۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ 6 کیلوگرم 29,200 ثابت
7 تهران ۸۰*۴۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ 6 کیلوگرم 29,200 ثابت
8 تهران ۵۰*۵۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ 6 کیلوگرم 29,200 ثابت
9 تهران ۶۰*۶۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ 6 کیلوگرم 29,200 ثابت