دسته بندی
فیلتر ها :
کارخانه محل تحویل
نام محصول
واحد
لوازم داربست
آخرین بروزرسانی : 13:45 1400/09/01
ردیف کارخانه محل تحویل نام محصول واحد قیمت (تومان) خرید نوسانات (تومان)
1 تهران H بست آهنگیر عدد 57,000 ثابت
2 تهران بست داربستی سبک عدد 30,000 ثابت
3 تهران رابط ۱۷ سانتی عدد 22,700 ثابت
4 تهران بست داربستی سنگین عدد 34,500 ثابت
5 تهران رابط ۲۰ سانتی عدد 24,300 ثابت
6 تهران بست گردون عدد 47,000 ثابت
7 تهران مغزی داربست عدد 12,500 ثابت