دسته بندی
فیلتر ها :
ورق
سایز (inch)
ضخامت (mm)
طول شاخه (m)
سایز(mm)
کارخانه محل تحویل
لوله صنعتی
آخرین بروزرسانی : 14:56 1400/10/29
ردیف ورق سایز (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) سایز(mm) کارخانه محل تحویل قیمت (تومان) خرید نوسانات (تومان)
1 فولادی "1/2 2 6 6 21.2 اصفهان 24,800 خرید 4,200 -
2 فولادی " ۳.۴ 2 8 6 26.7 اصفهان 24,800 خرید ثابت
3 فولادی " ۱ 2 10 6 32 اصفهان 24,800 خرید ثابت
4 فولادی "۱/۱.۴ 2 12.5 6 42.2 اصفهان 24,800 خرید ثابت
5 فولادی "۱/۱.۲ 2 14.5 6 48.3 اصفهان 24,800 خرید ثابت
6 فولادی " ۲ 2 18 6 60.3 اصفهان 24,800 خرید ثابت
7 فولادی "2/۱.2 2 23 6 76 اصفهان 24,800 خرید ثابت
8 فولادی "3 2 25.5 6 88.8 اصفهان 24,800 خرید ثابت
9 فولادی "4 2 50 6 114 اصفهان 24,800 خرید ثابت
10 فولادی "1/2 2.5 8 6 21.2 اصفهان 22,900 خرید ثابت
11 فولادی " ۳.۴ 2.5 9 6 26.7 اصفهان 22,900 خرید ثابت
12 فولادی " ۱ 2.5 12 6 33.7 اصفهان 22,900 خرید ثابت
13 فولادی "۱/۱.۴ 2.5 15.5 6 42.2 اصفهان 22,900 خرید ثابت