دسته بندی
فیلتر ها :
کارخانه محل تحویل
دسته بندی
سایز (inch)
ضخامت (mm)
وزن شاخه (kg)
طول شاخه (m)
هر قطر بیرونی
لوله مانیسمان
آخرین بروزرسانی : 11:47 1400/09/27
ردیف کارخانه محل تحویل دسته بندی سایز (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) هر قطر بیرونی قیمت (تومان) خرید نوسانات (تومان)
1 تهران رده 40 " ۱.۲ ۲/۷۷ ۷/۵ 6 ۲۱/۳ 390,000 خرید ثابت
2 تهران رده 40 " ۳.۴ ۲/۸۷ 10 6 ۲۶/۷ 475,000 خرید ثابت
3 تهران رده 40 " ۱ ۳/۳۸ 14 6 ۳۳/۴ 555,000 خرید ثابت
4 تهران رده 40 "۱/۱.۴ ۳/۵۶ 18 6 ۴۲/۲ 675,000 خرید ثابت
5 تهران رده 40 "۱/۱.۲ ۳/۶۸ 22 6 ۴۸/۳ 815,000 خرید ثابت
6 تهران رده 40 " ۲ ۳/۹۱ 31 6 ۶۰/۳ 1,065,000 خرید ثابت
7 تهران رده 40 "۲/۱.۲ ۵/۱۶ 47 6 ۷۳ 1,725,000 خرید ثابت
8 تهران رده 40 " ۳ ۵/۴۹ 64 6 ۸۸/۹ 2,125,000 خرید ثابت
9 تهران رده 40 " ۴ ۶/۰۲ 93 6 ۱۱۴/۳ 3,160,000 خرید ثابت
10 تهران رده 80 " ۱.۲ ۳/۷۳ 9 6 ۲۱/۳ 430,000 خرید ثابت
11 تهران رده 80 " ۳.۴ ۳/۷۳ 13 6 ۲۶/۷ 560,000 خرید ثابت
12 تهران رده 80 " ۱ ۴/۵۵ 19 6 ۳۳/۴ 710,000 خرید ثابت
13 تهران رده 80 "۱/۱.۴ ۴/۸۵ 26 6 ۴۲/۲ 1,110,000 خرید ثابت
14 تهران رده 80 "۱/۱.۲ ۵/۰۸ 32 6 ۴۸/۳ 1,130,000 خرید ثابت
15 تهران رده 80 " ۲ ۵/۵۴ 44 6 ۶۰/۳ 1,710,000 خرید ثابت
16 تهران رده 80 "۲/۱.۲ ۷/۰۱ 68 6 ۷۳ 2,410,000 خرید ثابت
17 تهران رده 80 " ۳ ۷/۶۲ 91 6 ۸۸/۹ 3,160,000 خرید ثابت
18 تهران رده 80 " ۴ ۸/۵۶ 130 6 ۱۱۴/۳ 4,710,000 خرید ثابت