دسته بندی
فیلتر ها :
کارخانه محل تحویل
سایز لوله (mm)
ضخامت (mm)
طول شاخه (m)
لوله مبلی (روغنی )
آخرین بروزرسانی : 11:24 1400/09/27
ردیف کارخانه محل تحویل سایز لوله (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) قیمت (تومان) خرید نوسانات (تومان)
1 تهران 10 ۰.۹ الی ۱.۲۵ 6 31,210 خرید 990 -
2 تهران 13 ۰.۹ الی ۱.۲۵ 6 31,210 خرید 990 -
3 تهران 16 ۰.۹ الی ۱.۲۵ 6 31,210 خرید 990 -
4 تهران 18 ۰.۹ الی ۱.۲۵ 6 31,210 خرید 990 -
5 تهران 20 ۰.۹ الی ۱.۲۵ 6 31,210 خرید 990 -