دسته بندی
فیلتر ها :
نوع لوله
سایز (inch)
ضخامت (mm)
طول شاخه (m)
تعداد شاخه در هر بسته
وزن شاخه (kg)
کارخانه محل تحویل
لوله گازی (روکار- توکار)
آخرین بروزرسانی : 13:45 1400/09/01
ردیف نوع لوله سایز (inch) ضخامت (mm) طول شاخه (m) تعداد شاخه در هر بسته وزن شاخه (kg) کارخانه محل تحویل قیمت (تومان) خرید نوسانات (تومان)
1 توکار سپاهان " ۳.۴ ۲.۹ 6 ۱۲۷ ۱۰.۵ اصفهان 30,550 خرید ثابت
2 توکار سپاهان " ۱ ۳.۴ 6 ۶۱ ۱۵.۵ اصفهان 30,550 خرید ثابت
3 توکار سپاهان "۱/۱.۴ ۳.۶ 6 ۶۱ ۲۱ اصفهان 30,550 خرید ثابت
4 توکار سپاهان "۱/۱.۲ ۳.۷ 6 ۶۱ ۲۵ اصفهان 30,550 خرید ثابت
5 توکار سپاهان " ۲ ۳.۹ 6 ۳۷ ۳۳ اصفهان 30,550 خرید ثابت
6 توکار سپاهان "2/1.2 3.9 6 ۳۷ 44 اصفهان 30,411 خرید ثابت
7 روکار کچو " ۱.۲ ۲.۶۵ 6 ۱۶۹ ۸ اصفهان 29,450 خرید ثابت