دسته بندی
فیلتر ها :
کارخانه محل تحویل
سایز (inch)
ضخامت (mm)
وزن شاخه (kg)
طول شاخه (m)
سایز(mm)
لوله گالوانیزه
آخرین بروزرسانی : 10:40 1401/01/21
ردیف کارخانه محل تحویل سایز (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) سایز(mm) قیمت (تومان) خرید نوسانات (تومان)
1 اصفهان " ۱.۲ ۲ ۶.۹ 6 ۲۱.۳ 34,880 خرید ثابت
2 اصفهان " ۱.۲ ۲.۵ ۸.۲ 6 ۲۱.۳ 34,000 خرید ثابت
3 اصفهان " ۳.۴ ۲ ۸.۶ 6 ۲۶.۷ 34,880 خرید ثابت
4 اصفهان " ۳.۴ ۲.۵ ۱۰.۳ 6 ۲۶.۷ 34,880 خرید ثابت
5 اصفهان " ۱ ۲ ۱۰.۷ 6 ۳۳.۴ 34,880 خرید ثابت
6 اصفهان " ۱ ۲.۵ ۱۲.۹ 6 ۳۳.۴ 32,000 خرید ثابت
7 اصفهان "۱/۱.۴ ۲ ۱۳.۴ 6 ۴۲.۲ 34,880 خرید ثابت
8 اصفهان "۱/۱.۴ ۲.۵ ۱۶.۳ 6 ۴۲.۲ 34,880 خرید ثابت
9 اصفهان "۱/۱.۲ ۲ ۱۵.۲ 6 ۴۸.۳ 34,880 خرید ثابت
10 اصفهان "۱/۱.۲ ۲.۵ ۱۸.۵ 6 ۴۸.۳ 32,000 خرید ثابت
11 اصفهان " ۲ ۲ ۱۸.۹ 6 ۶۰.۳ 34,880 خرید ثابت
12 اصفهان " ۲ ۲.۵ ۲۳.۱ 6 ۶۰.۳ 34,880 خرید ثابت