دسته بندی
فیلتر ها :
کارخانه محل تحویل
سایز (inch)
ضخامت (mm)
وزن شاخه (kg)
طول شاخه (m)
لوله جدار چاه
آخرین بروزرسانی : 11:15 1400/12/16
ردیف کارخانه محل تحویل سایز (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) قیمت (تومان) خرید نوسانات (تومان)
1 اصفهان 6 6 144 6 24,700 خرید ثابت
2 اصفهان 8 6 190 6 24,700 خرید ثابت
3 اصفهان 10 6 237 6 24,700 خرید ثابت
4 اصفهان 12 6 282 6 24,600 خرید ثابت
5 اصفهان 12 8 374 6 24,700 خرید ثابت
6 اصفهان 14 6 310 6 24,600 خرید ثابت
7 اصفهان 14 8 411 6 24,700 خرید ثابت