دسته بندی
فیلتر ها :
کارخانه-محل تحویل
سایز نبشی (cm)
ضخامت (mm)
طول شاخه (m)
واحد
نبشی
آخرین بروزرسانی : 13:11 1401/03/16
ردیف کارخانه-محل تحویل سایز نبشی (cm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد قیمت (تومان) خرید نوسانات (تومان)
1 آریان فولاد 4 3 6 کیلوگرم 19,200 خرید ثابت
2 آریان فولاد 5 5 6 کیلوگرم 18,450 خرید ثابت
3 آریان فولاد 6 6 6 کیلوگرم 18,450 خرید ثابت
4 اسپیرال 4 3 6 کیلوگرم 19,210 خرید ثابت
5 اسپیرال 4 4 6 کیلوگرم 18,970 خرید ثابت
6 انبار افلاک آهن 3 3 6 کیلوگرم 0 ثابت
7 شکفته 3 3 6 کیلوگرم 18,300 خرید ثابت
8 شکفته 4 4 6 کیلوگرم 17,900 خرید ثابت
9 شکفته 5 5 6 کیلوگرم 17,750 خرید ثابت
10 شکفته 6 6 6 کیلوگرم 17,750 خرید ثابت
11 شکفته 8 8 6 کیلوگرم 17,785 خرید ثابت
12 ناب تبریز 4 3 6 کیلوگرم 19,350 خرید ثابت
13 ناب تبریز 4 4 6 کیلوگرم 19,050 خرید ثابت
14 ناب تبریز 5 3 6 کیلوگرم 19,150 خرید ثابت
15 ناب تبریز 5 4 6 کیلوگرم 18,650 خرید ثابت
16 ناب تبریز 6 3 6 کیلوگرم 19,150 خرید ثابت
17 ناب تبریز 6 4 6 کیلوگرم 19,050 خرید ثابت
18 ناب تبریز 7 7 6 کیلوگرم 18,950 خرید ثابت