دسته بندی
فیلتر ها :
نوع پروفیل
ضخامت (mm)
وزن شاخه (kg)
طول (m)
واحد
ارتفاع(cm)
پروفیل آبرو
آخرین بروزرسانی : 13:45 1400/09/01
ردیف نوع پروفیل ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول (m) واحد ارتفاع(cm) قیمت (تومان) خرید نوسانات (تومان)
1 یک طرفه 3 90 6 کیلوگرم 18 24,650 خرید ثابت
2 دو طرفه 3 115 6 کیلوگرم 18 24,650 خرید ثابت