دسته بندی
فیلتر ها :
ارتفاع زد(cm)
ضخامت (mm)
وزن شاخه (kg)
طول شاخه (m)
واحد
کارخانه محل تحویل
پروفیل زد
آخرین بروزرسانی : 14:32 1401/05/24
ردیف ارتفاع زد(cm) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد کارخانه محل تحویل قیمت (تومان) خرید نوسانات (تومان)
1 18 2 30 6 کیلوگرم اصفهان 20,000 ثابت
2 18 2.5 38 6 کیلوگرم اصفهان 20,200 خرید ثابت
3 18 3 46 6 کیلوگرم اصفهان 20,200 خرید ثابت
4 20 2 33 6 کیلوگرم اصفهان 20,000 ثابت
5 20 2.5 41 6 کیلوگرم اصفهان 20,200 خرید ثابت
6 20 3 49 6 کیلوگرم اصفهان 20,200 خرید ثابت
7 22 2 35 6 کیلوگرم اصفهان 20,000 ثابت
8 22 2.5 43 6 کیلوگرم اصفهان 20,200 خرید ثابت
9 22 3 52 6 کیلوگرم اصفهان 20,200 خرید ثابت