دسته بندی
فیلتر ها :
ارتفاع زد(cm)
ضخامت (mm)
وزن شاخه (kg)
طول شاخه (m)
واحد
کارخانه محل تحویل
پروفیل زد
آخرین بروزرسانی : 13:45 1401/03/24
ردیف ارتفاع زد(cm) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد کارخانه محل تحویل قیمت (تومان) خرید نوسانات (تومان)
1 18 2 30 6 کیلوگرم اصفهان 24,300 ثابت
2 18 2.5 38 6 کیلوگرم اصفهان 24,200 خرید ثابت
3 20 2 33 6 کیلوگرم اصفهان 24,300 ثابت
4 20 2.5 41 6 کیلوگرم اصفهان 24,200 خرید ثابت
5 22 2 35 6 کیلوگرم اصفهان 24,300 ثابت
6 22 2.5 43 6 کیلوگرم اصفهان 24,200 خرید ثابت