دسته بندی
فیلتر ها :
ارتفاع زد(cm)
ضخامت (mm)
وزن شاخه (kg)
طول شاخه (m)
واحد
کارخانه محل تحویل
پروفیل زد
آخرین بروزرسانی : 13:45 1400/09/01
ردیف ارتفاع زد(cm) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد کارخانه محل تحویل قیمت (تومان) خرید نوسانات (تومان)
1 18 2.5 38 6 کیلوگرم اصفهان 23,650 خرید ثابت
2 18 3 46 6 کیلوگرم اصفهان 23,650 خرید ثابت
3 20 2.5 41 6 کیلوگرم اصفهان 23,670 خرید ثابت
4 20 3 49 6 کیلوگرم اصفهان 23,670 خرید ثابت
5 22 2.5 43 6 کیلوگرم اصفهان 23,670 خرید ثابت
6 22 3 52 6 کیلوگرم اصفهان 23,670 خرید ثابت