دسته بندی
فیلتر ها :
کارخانه محل تحویل
سایز (mm))
وزن شاخه (kg)
طول شاخه (m)
تعداد در هر بسته
واحد
IPE تیرآهن
آخرین بروزرسانی : 12:40 1401/04/04
ردیف کارخانه محل تحویل سایز (mm)) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) تعداد در هر بسته واحد قیمت (تومان) خرید نوسانات (تومان)
1 پروفیل صنعت ماهان 16 165 12 0 شاخه 3,000,000 خرید ثابت
2 پروفیل صنعت ماهان 18 195 12 0 شاخه 3,500,000 خرید ثابت
3 ذوب آهن - اصفهان 14 155 12 36 کیلوگرم 17,100 خرید ثابت
4 ذوب آهن - اصفهان 16 190 12 30 کیلوگرم 16,100 خرید ثابت
5 ذوب آهن - اصفهان 18 226 12 24 کیلوگرم 16,100 خرید ثابت
6 ذوب آهن - اصفهان 20 269 12 18 شاخه 16,450 خرید ثابت
7 ذوب آهن - اصفهان 22 315 12 16 کیلوگرم 16,450 خرید ثابت
8 ذوب آهن - اصفهان 24 369 12 14 کیلوگرم 16,450 خرید ثابت
9 ذوب آهن - اصفهان 27 434 12 12 کیلوگرم 16,150 خرید ثابت
10 ظفر بناب 14 ۱۲۳ الی ۱۲۵ 12 0 کیلوگرم 18,300 خرید 200 -
11 ناب تبریز 14 132 12 0 کیلوگرم 18,550 خرید ثابت