دسته بندی
فیلتر ها :
کارخانه محل تحویل
سایز (mm))
وزن شاخه (kg)
طول شاخه (m)
تعداد در هر بسته
واحد
IPE تیرآهن
آخرین بروزرسانی : 14:30 1401/05/24
ردیف کارخانه محل تحویل سایز (mm)) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) تعداد در هر بسته واحد قیمت (تومان) خرید نوسانات (تومان)
1 انبار افلاک اهن 14 155 12 0 شاخه 2,550,000 خرید ثابت
2 انبار افلاک اهن 16 190 12 0 شاخه 3,200,000 خرید ثابت
3 انبار افلاک اهن 18 226 12 0 شاخه 3,770,000 خرید ثابت
4 انبار افلاک اهن 20 269 12 0 شاخه 4,300,000 خرید ثابت
5 ذوب آهن - اصفهان 14 155 12 36 کیلوگرم 18,800 خرید ثابت
6 ذوب آهن - اصفهان 16 190 12 30 کیلوگرم 18,700 خرید ثابت
7 ذوب آهن - اصفهان 18 226 12 24 کیلوگرم 17,100 خرید ثابت
8 ذوب آهن - اصفهان 20 269 12 18 شاخه 18,300 خرید ثابت
9 ذوب آهن - اصفهان 22 315 12 16 کیلوگرم 17,100 خرید ثابت
10 ذوب آهن - اصفهان 24 369 12 14 کیلوگرم 20,000 خرید ثابت
11 ذوب آهن - اصفهان 27 434 12 12 کیلوگرم 17,100 خرید ثابت